Stavanger kommunens kunstsamling består av kunst som er tilkommet kommunen gjennom ordningen for kunst i offentlig rom,- det vil si kunst gjennom utlyste konkurranser, direkteoppdrag til kunstner, innkjøp eller gaver. Les mer...

Siste i databasen