Ung kunst, Gosen

Om kunstverket

Ung kunst er Gosens skoles kunstsamling

Ung kunst er en del av Gosen skoles satsing på kunst- og kulturfeltet. Her inngår også Ung Plattform (UP), skolens årlige kunstdager. Her legges det vekt på visning av temporære kunstformer, kunstfaglige foredrag og besøk i gallerier, kunstner-atelier, Equinor-samlingen m. m. Ung Plattform startet som en erkjennelse av at ungdom sjelden oppsøker eller får formidlet samtidskunst. Dette ønsket skolen å gjøre noe med. Da Stavanger i 2004 fikk tildelt status som Europeisk kulturby 2008, intensiverte også skolen sin satsing. I samlingen inngår både installasjoner og vegghengte verk i ulike teknikker. Flere verk er spesiallaget til skolens elever. Per oktober 2021 inngår 45 verk av 26 kunstnere i samlingen. Gosen fikk i 2009 Den kulturelle skolesekkens nasjonale pris Gullsekken. Av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen fikk Gosen i 2012 Klinkprisen. Gosen kunstsamling er skaffet til veie gjennom prosjektmidler, gaver og støtte fra Stavanger kommune og Kulturrådet.