Møbius stående

Av Aase Texmon Rygh (1995)

Om kunstverket

Møbius stående var en gave fra Stavanger kunstmuseums venneforening

Ved museets hovedinngang står bronseskulpturen Møbius stående,1995 av Aase Texmon Rygh. Texmon Rygh har en unik posisjon i norsk kunsthistorie, og betegnes ofte som modernismens «Grand Old Lady» i norsk skulptur. I en alder av 27 år var hun den første til å introdusere abstrakt skulptur for den norske offentligheten. Sett under ett viser hennes produksjon en bemerkelsesverdig stringens. Gjennom karrieren har hun jobbet mot et stadig mer universelt abstrakt formspråk - mot skulpturer tuftet på matematiske prinsipper løsrevet fra tid og sted.

Relaterte artikler