Stavanger domkirke

(1150)

Om kunstverket

Stavanger domkirke er fra første halvdel av 1100-tallet, og det eldste stående domkirkebygg i Norge. Den er den av landets domkirker som i størst grad har beholdt sitt middelalderske uttrykk, og den eneste som har vært i kontinuerlig bruk siden 1300-tallet. Katedralen ligger sentralt i Stavanger, mellom Breiavatnet i sør, Torget med Vågen i nordvest, Domkirkeplassen i nord, og Kongsgård i sørvest.

Domkirken ble romersk katolsk bispesete etter at Stavanger bispedømme ble opprettet omkring 1125. Fra reformasjonen og et par år framover ble bispedømmet styrt fra Bergen. Fra 1539 ble domkirken sete for superintendenter (biskoper) i den lutherske kirke. I 1682 ble bispesetet flyttet til Kristiansand, men i 1925, da bispedømmet ble splittet i Stavanger bispedømme og Agder og Telemark bispedømme, ble Stavanger domkirke igjen bispesete i Den norske kirke

Les mer her: https://no.wikipedia.org/wiki/Stavanger_domkirke

Relaterte artikler