Selvportrett

Av Svein Magnus Håvarstein (1964)

Om kunstverket

Håvarstein debuterte på Vestandsutstillingen i 1963. I perioden 1962-65 studerte han ved Statens Kunstakademi, Billedhuggerklassen. Grafikkavedlinga 1964-65. Hospitant på Statens Håndtverks- og kunstindustriskole under Crix Dahl i 1964. Selvportrettet er signert i nedre høyre hjørne: "S.M. 64". Svein Magnus Håvarstein (1942-2013) ble født på Rennesøy der han også bosatte seg og arbeidet som billedhogger og grafiker etter fullført utdannelse ved Statens Kunstakademi i Oslo fra 1962 til 1965. Hans interessefelt kretset om nærstudier av natur, dyr og mennesker, dets samspill og innbyrdes avhengighetsforhold. Nasjonalt er han mest kjent som billedhogger gjennom flere offentlige skulpturer rundt om i landet. Håvarstein er representert med både tegninger, grafikk og skulpturer i samlingen til blant andre Stavanger Kunstmuseum og Nasjonalmuseet. Håvarsteins etterlatte gav i 2013 en større samling skisser/forarbeid, grafikk og skulpturer fra kunstnerens arkiv til Rennesøy kommune.

Relaterte artikler