Portrett av ung mann

Av Svein Magnus Håvarstein

Om kunstverket

Bildet ble fra juni 2020 til desember 2021 utlånt i forbindelse med Håvarstein utstilligen "Liv og landskap i evig endring" i Utstein Kloster hotells foaje på Mosterøy.
Svein Magnus Håvarstein (1942-2013) ble født på Rennesøy der han også bosatte seg og arbeidet som billedhogger og grafiker etter fullført utdannelse ved Statens Kunstakademi i Oslo fra 1962 til 1965. Hans interessefelt kretset om nærstudier av natur, dyr og mennesker, dets samspill og innbyrdes avhengighetsforhold. Nasjonalt er han mest kjent som billedhogger gjennom flere offentlige skulpturer rundt om i landet. Håvarstein er representert med både tegninger, grafikk og skulpturer i samlingen til blant andre Stavanger Kunstmuseum og Nasjonalmuseet. Håvarsteins etterlatte gav i 2013 en større samling skisser/forarbeid, grafikk og skulpturer fra kunstnerens arkiv til Rennesøy kommune.
Tegningens motiv er et frontalt portrett av en ung ukjent mann i halvfigur.

Relaterte artikler