Olav

Av Svein Magnus Håvarstein (1967)

Om kunstverket

Dette er et ekspressivt portrett av den gamle rennesøybuen Olav Bjerga som Håvarstein kjente godt, og som på dette tidspunktet var dødssyk.
Signert i nedre høyre hjørne: "S.M. Håvarstein 67". Benevnelse: Koldnål 1/6 etat II "Olav"
Svein Magnus Håvarstein (1942-2013) ble født på Rennesøy der han også bosatte seg og arbeidet som billedhogger og grafiker etter fullført utdannelse ved Statens Kunstakademi i Oslo fra 1962 til 1965. Hans interessefelt kretset om nærstudier av natur, dyr og mennesker, dets samspill og innbyrdes avhengighetsforhold. Nasjonalt er han mest kjent som billedhogger gjennom flere offentlige skulpturer rundt om i landet. Håvarstein er representert med både tegninger, grafikk og skulpturer i samlingen til blant andre Stavanger Kunstmuseum og Nasjonalmuseet. Opprinnelig innkjøpt til Rennesøy kommune.

Relaterte artikler