Gaglemyren

Av Svein Magnus Håvarstein (1972)

Om kunstverket

Dette bildet inngikk i Håvarstein utstillingen: "Liv og landskap i evig endring" i Utstein Kloster hotell, fra juni 2020 til desember 2021. Gaglemyren var et myrområde på Rennesøy som ikke lenger finnes, da området er drenert og omgjort til jorder. Svein Magnus Håvarstein (1942-2013) ble født på Rennesøy der han også bosatte seg og arbeidet som billedhogger og grafiker etter fullført utdannelse ved Statens Kunstakademi i Oslo fra 1962 til 1965. Hans interessefelt kretset om nærstudier av natur, dyr og mennesker, dets samspill og innbyrdes avhengighetsforhold. Nasjonalt er han mest kjent som billedhogger gjennom flere offentlige skulpturer rundt om i landet. Håvarstein er representert med både tegninger, grafikk og skulpturer i samlingen til blant andre Stavanger Kunstmuseum og Nasjonalmuseet. Håvarsteins etterlatte gav i 2013 en større samling skisser/forarbeid, grafikk og skulpturer fra kunstnerens arkiv til Rennesøy kommune. Håvarstein eksperimenterte med forskjellige høytrykk og dyptrykk teknikker. I dette tilfelle har han benyttet dyptrykk etseteknikk til å fremstille et abstrahert landskap med atmosfære preget av mystikk. Signert i nedre høyre hjørne: " S.M. Håvarstein 72" Tittel: " Galgemyren" midtstilt

Relaterte artikler