Gammel husmannsplass

Av Svein Magnus Håvarstein (1979)

Om kunstverket

Håvarstein eksperimenterte med forskjellige høytrykk og dyptrykk teknikker. I dette tilfelle har han benyttet tresnitt med sepia farge. Signert i nedre høyre hjørne: " S.M. Håvarstein 79" Benevnelse i nedre venstre hjørne: " 25/25 Tresnitt" Tittel: " Gammel husmannsplass" Svein Magnus Håvarstein (1942-2013) ble født på Rennesøy der han også bosatte seg og arbeidet som billedhogger og grafiker etter fullført utdannelse ved Statens Kunstakademi i Oslo fra 1962 til 1965. Hans interessefelt kretset om nærstudier av natur, dyr og mennesker, dets samspill og innbyrdes avhengighetsforhold. Nasjonalt er han mest kjent som billedhogger gjennom flere offentlige skulpturer rundt om i landet. Håvarstein er representert med både tegninger, grafikk og skulpturer i samlingen til blant andre Stavanger Kunstmuseum og Nasjonalmuseet. Opprinnelig innkjøpt av Rennesøy kommune.

Relaterte artikler