"Brytere"

Av Svein Magnus Håvarstein (1987)

Om kunstverket

Svein Magnus Håvarstein (1942-2013) ble født på Rennesøy der han også bosatte seg og arbeidet som billedhogger og grafiker etter fullført utdannelse ved Statens Kunstakademi i Oslo fra 1962 til 1965. Hans interessefelt kretset om nærstudier av natur, dyr og mennesker, dets samspill og innbyrdes avhengighetsforhold. Nasjonalt er han mest kjent som billedhogger gjennom flere offentlige skulpturer rundt om i landet. Håvarstein er representert med både tegninger, grafikk og skulpturer i samlingen til blant andre Stavanger Kunstmuseum og Nasjonalmuseet. Håvarsteins etterlatte gav i 2013 en større samling skisser/forarbeid, grafikk og skulpturer fra kunstnerens arkiv til Rennesøy kommune. Linosnittet i sorthvitt er håndkolorert etter at det er trykket. Motivet med to kraftfulle bryterne er også utformet i en av Håvarsteins bronseskulpturer. Signert i nedre høyre hjørne: " S.M. Håvarstein 87" Benevnelse i nedre venstre hjørne: " Linosnitt 14/25" Tittel: "Brytere"

Relaterte artikler