Kystlandskap i værendring

Av Svein Magnus Håvarstein (1971)

Om kunstverket

Dette tresnittet i sorthvitt er et eksempel på hvordan Håvarstein skildrer samspillet mellom natur, dyr og mennesker.
Landskapsmotivet er hentet fra utsikten mot sørvest fra Reianes rundt løypa på Rennesøy.
Grafikkarbeidet er laget i forbindelse med bestilling fra Rogaland fylke i 1971.
Signert i nedre høyre hjørne: " S.M. Håvarstein"
Benevnelse i nedre venstre hjørne: "Tresnitt"
Svein Magnus Håvarstein (1942-2013) ble født på Rennesøy der han også bosatte seg og arbeidet som billedhogger og grafiker etter fullført utdannelse ved Statens Kunstakademi i Oslo fra 1962 til 1965. Hans interessefelt kretset om nærstudier av natur, dyr og mennesker, dets samspill og innbyrdes avhengighetsforhold. Nasjonalt er han mest kjent som billedhogger gjennom flere offentlige skulpturer rundt om i landet. Håvarstein er representert med både tegninger, grafikk og skulpturer i samlingen til blant andre Stavanger Kunstmuseum og Nasjonalmuseet. Håvarsteins etterlatte gav i 2013 en større samling skisser/forarbeid, grafikk og skulpturer fra kunstnerens arkiv til Rennesøy kommune.

Relaterte artikler