Landskap med bjørketrær

Av Svein Magnus Håvarstein (1993)

Om kunstverket

Trærne spiller hovedrollen i dette åpne landskapsmotivet, og disse skal være fra Donsen området i Sirdalen.
Signert i nedre høyre hjørne: " S.M. Håvarstein 93"
Benevnelse i nedre venstre hjørne: " Lito. 63/76"
Det samme motivet (speilvendt) ble benyttet som illustrasjon s. 107, i Alfred Hauges bok: Fossen og bålet, utgitt i 1978, Oslo: Norbok.
Svein Magnus Håvarstein (1942-2013) ble født på Rennesøy der han også bosatte seg og arbeidet som billedhogger og grafiker etter fullført utdannelse ved Statens Kunstakademi i Oslo fra 1962 til 1965. Hans interessefelt kretset om nærstudier av natur, dyr og mennesker, dets samspill og innbyrdes avhengighetsforhold. Nasjonalt er han mest kjent som billedhogger gjennom flere offentlige skulpturer rundt om i landet. Håvarstein er representert med både tegninger, grafikk og skulpturer i samlingen til blant andre Stavanger Kunstmuseum og Nasjonalmuseet. Opprinnelig innkjøpt av Rennesøy kommune.

Relaterte artikler