Selvportrett

Av Svein Magnus Håvarstein (1965)

Om kunstverket

Selvportrett fra studietiden ved akademiet i Oslo. Benevning: Signert med S M symbol i midten av årstallet 1965. Mottatt fra kunstnerens arkiv. På baksiden er festet et avisutklipp (10.01.1994) med annonsering av Håvarsteins billedhuggerproffessor Per Palle Storms død. Tekstutdrag: "Med Stor er en av Norges internasjonalt mest anerkjente billedkunstnere gått bort... Storm var naturalist og inten tilhenger av modernismen, noe som avstedkom mange konflikter med studentene i hans tid som professor ved Kunstakademiet i Oslo, 1947- 1980. Svein Magnus Håvarstein (1942-2013) ble født på Rennesøy der han også bosatte seg og arbeidet som billedhogger og grafiker etter fullført utdannelse ved Statens Kunstakademi i Oslo fra 1962 til 1965. Hans interessefelt kretset om nærstudier av natur, dyr og mennesker, dets samspill og innbyrdes avhengighetsforhold. Nasjonalt er han mest kjent som billedhogger gjennom flere offentlige skulpturer rundt om i landet. Håvarstein er representert med både tegninger, grafikk og skulpturer i samlingen til blant andre Stavanger Kunstmuseum og Nasjonalmuseet. Håvarsteins etterlatte gav i 2013 en større samling skisser/forarbeid, grafikk og skulpturer fra kunstnerens arkiv til Rennesøy kommune.

Relaterte artikler