Skissebok P (30 sider)

Av Svein Magnus Håvarstein (1967)

Om kunstverket

Svein Magnus Håvarstein (1942-2013) ble født på Rennesøy der han også bosatte seg og arbeidet som billedhogger og grafiker etter fullført utdannelse ved Statens Kunstakademi i Oslo fra 1962 til 1965. Hans interessefelt kretset om nærstudier av natur, dyr og mennesker, dets samspill og innbyrdes avhengighetsforhold. Nasjonalt er han mest kjent som billedhogger gjennom flere offentlige skulpturer rundt om i landet. Håvarstein er representert med både tegninger, grafikk og skulpturer i samlingen til blant andre Stavanger Kunstmuseum og Nasjonalmuseet. Håvarsteins etterlatte gav i 2013 en større samling skisser/forarbeid, grafikk og skulpturer fra kunstnerens arkiv til Rennesøy kommune.
Noen av tegningene i denne boka har skisser av motiv der ferdige verk er datert 1967. Blant annet raderingen som fikk tittelen "Don Quijote".
Håvarstein er tilbake på Rennesøy. Her er skisser av landskap, skulpturarbeid og portrett.
En av tegningene er kalt for "Det stig av hav...", der trollaktige fjell reiser seg fra havet.

Relaterte artikler