Skissebok Oslo og Rennesøy (33 sider)

Av Svein Magnus Håvarstein (1968)

Om kunstverket

Svein Magnus Håvarstein (1942-2013) ble født på Rennesøy der han også bosatte seg og arbeidet som billedhogger og grafiker etter fullført utdannelse ved Statens Kunstakademi i Oslo fra 1962 til 1965. Hans interessefelt kretset om nærstudier av natur, dyr og mennesker, dets samspill og innbyrdes avhengighetsforhold. Nasjonalt er han mest kjent som billedhogger gjennom flere offentlige skulpturer rundt om i landet. Håvarstein er representert med både tegninger, grafikk og skulpturer i samlingen til blant andre Stavanger Kunstmuseum og Nasjonalmuseet. Håvarsteins etterlatte gav i 2013 en større samling skisser/forarbeid, grafikk og skulpturer fra kunstnerens arkiv til Rennesøy kommune.
De første skissene i denne boka er signert og datert og merket Akerselva og "fra Eikvik sitt vindu", sannsynligvis kunstnerkollega Arvid Eikvik.
En av skissene har benevningen "attentat" og viser en soldat i det skudd avfyres. Flere av tegningene i boka gjenkjennes fra kystlandskap i Rennesøy området.

Relaterte artikler