Torkel Lende byste

Av Svein Magnus Håvarstein (1979)

Om kunstverket

Svein Magnus Håvarstein (1942-2013) ble født på Rennesøy der han også bosatte seg og arbeidet som billedhogger og grafiker etter fullført utdannelse ved Statens Kunstakademi i Oslo fra 1962 til 1965. Hans interessefelt kretset om nærstudier av natur, dyr og mennesker, dets samspill og innbyrdes avhengighetsforhold. Nasjonalt er han mest kjent som billedhogger gjennom flere offentlige skulpturer rundt om i landet. Håvarstein er representert med både tegninger, grafikk og skulpturer i samlingen til blant andre Stavanger Kunstmuseum og Nasjonalmuseet. Håvarsteins etterlatte gav i 2013 en større samling skisser/forarbeid, grafikk og skulpturer fra kunstnerens arkiv til Rennesøy kommune.
Gipsbysten av Torkel Lende er signert og datert. Torkel Lende bysten er utført i bronse og montert på steinbase og plassert ved Time v.g.skole, nå ved Timehallen på Bryne, Rogaland. På steinsokkelen står innskrevet: "Torkel Lende - Oppfinnar (1849-1909)".

Relaterte artikler