En dag i familien Manns liv: nr 33 - Nam-nam II

Av Hariton Pushwagner (1980)

Om kunstverket

Pushwagners kunstnerskap viser negative sider ved den moderne verden. Et fremmedgjort og regulert samfunn, hvor menneskene framstår som maskiner, og hjem og arbeidsplasser som fabrikker. Kunstneren griper fatt i de store perspektivene og de grunnleggende spørsmålene i sine arbeider og bruker kunsten til å fortelle om en rutinepreget hverdag hvor mennesket fremstilles som en vare. Fargevalget, rosa, svart, hvitt og grått, forsterker det dystre inntrykket. Arbeidet er ett av Gosens ti bilder i seien «En dag i familien Manns liv».
Tegneserien Soft City (269 tegninger), ble laget mellom 1969 og 1975. Fra denne verden springer Pushwagners familien Mann-motiver ut. Serien «En dag i familien Manns liv» ble skapt på 1980-tal¬let da Pushwagner trodde at Soft City-tegningene var borte. Den er en fortsettelse av historien og verdenen fra Soft City, og består av 33 bilder der vi følger en dag i familiens liv. Serien ble til etter et langvarig samarbeidsprosjekt mellom kunstneren Pushwagner og forfatteren Axel Jensen.

Hariton Pushwagners (1940 - 2018) egentlige navn er Terje Brofoss. Kunstneren var utdannet ved Statens håndverk- og kunstindustriskole og hadde i tillegg kunststudier i London, Stockholm, New York City og ved Cité Internationale des Arts i Paris. Brofoss tok kunstnernavnet Hariton Pushwagner i hippie-epo¬ken på 1960-tallet. «Hari» står for Hare Krishna, «ton» var ment å gi navnet tyngde. «Pushwagner» viser til handlevognene på supermarkedene, og er en kritikk av forbrukssamfunnet.

Relaterte artikler