Performance IV

Av Kjartan Slettemark (1989)

Om kunstverket

Dette er fire av enn rekke bilder som Kjartan Slettemark laget i Stavanger kunstforening i 1989, under en performance. Kunstneren var kledd i forkle og hadde med seg en feiekost. Mens publikum så på, danset han over arkene på gulvet samtidig som han malte og trykket mønstre på dem. Da arkene var ferdigmalte, signer¬te han dem. Kjartan Slettemark (1932 -2008) var utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, Statens kunstakademi i Oslo og Gerlesborgskolan og Konsthögskolan i Stockholm. Kunstneren er en av de mest markante skikkelsene i nordisk samtidskunst. Sammen med Edvard Munch er han en av bare to norske kunstnere som er fast utstilt ved Moderna Museet i Stockholm. Haugar Vestfold Kunstmuseum i Tønsberg har siden 2003 en permanent utstilling av Slette¬marks arbeider. Slettemarks første offentlige arbeid var en collage som han stilte ut foran Stortinget i 1965: «Av rapport fra Vietnam: Barn overskylles av brennen¬de napalm. Deres hud brennes til svarte sår og de dør». Verket var omdiskutert og en person gikk løs på det med øks. «Av rapport fra Vietnam» ble senere kåret av Morgenbladet til et av de 12 viktigste kunstverkene i Norge. På 60-tallet var Slettemark lærer ved Grundskolan för konstnärlig utbildning i Stockholm. Han ble oppsagt da han, i stedet for å gi elevene karakterer, delte han ut små, fargerike tegnin¬ger. Før han fikk stønad ville sosialkontoret vite om kunstneren var vanlig arbeidsledig eller sinnslidende. Slettemark sa at han var kunstner, men fikk medisin mot psykose. I stedet for å ta tablettene, brukte han dem i sine kunstverk. Under happeningen «Lektion i konsten att falla» i 1969, balanserte han på line i Stockholm. Balansestaven var laget av tabletter. Slettemark utforsket alltid nye medier og uttrykk. På 1970-tallet arbeidet han med «Nixon vi¬sions», en serie manipulerte bilder av den tidligere amerikanske presidenten Richard Nixon. Han reiste også rundt i Europa og USA med et pass med et bilde av Nixon, med sitt eget hår og skjegg manipulert inn. Han gjennomførte flere performancer, blant annet med et selvlaget hvitt kongepuddel-kostyme. Fra 1978 arbeidet han også med videokunst. I 2003 laget han serien «Selvportrett som Marilyn», en Andy Warhol-inspirert serie. Et av Slettemarks senere prosjekter var staten Kjartanistan. Staten bestod ikke av et landområde, det var mer en ide. Men Slettemark utropte seg likevel til «stasmininster», for et område det skulle være stas å være innbygger av. Slettemark var Nordens første performance-kunstner og en foregangsmann for det man se¬nere har kalt "trash-art" (søppelkunst) og konseptkunst (idebasert kunst). I tillegg gjorde han hele livet sitt om til kunst, og omgav seg med og kledde seg i arbeider han hadde laget. Til og med i signaturen sin viser han at han er kunstner ved å skrive KjARTan.

Relaterte artikler