Mapping Memories

Av Teresa Puig (2018)

Om kunstverket

I "Mapping Memories" henter Teresa Puig fram minner fra Hafrsvang, fra tiden da Madla ennå var jordbruksområde. Prosjektets fokus er å undersøke og kartlegge de arkitektoniske omrissene av gården som lå der hvor Gosen skole nå er.
Arbeidet tar utgangspunkt i kart og fotografi fra perioden da Hafrsvang gård ble bygd i 1905 til den ble revet i 1969.
Lokaliseringen av bygningene som utgjorde gården (låve, familiehus og uthus) ble kartlagt gjennom gps-målinger som viste hvor husene opprinnelig var plassert. Som et av de siste minnene fra tiden med gårdsdrift, står ennå det gamle tuntreet. Det ble derfor naturlig at kunstneren fokuserte på låvebygningen som i sin tid stod ved treet.

Kunstverket består av en linje som visualiserer låvens omriss. Linjen (90 meter) er utformet ved å legge ned steinfliser i bakken. Prosessen med å grave linjen og legge ned steinene kan minne om arbeidet arkeologer gjør; En form for utgraving for å finne fram til det som en gang var. Med sine visuelle komponenter forteller installasjonen "Mapping Memories" en historie om tiden da kyr og sauer beitet og jorden ble dyrket, der skolen nå ligger.

Teresa Puig er uteksaminert med en mastergrad i digital kunst og kultur ved UOC LABoral, Spania (2013). Hun har også en mastergrad i kunst fra UWIC, University of Wales Institute Cardiff, Storbritannia (2006) og en bachelor i visuell kunst (First Class Hons) fra University of Gloucestershire, Storbritannia (2004).

Puig har hatt residency-opphold i Berlin, Mexico DF, New York og Buenos Aires. Arbeidene hennes har vært vist ved en rekke internasjonale utstillinger og biennaler.

Relaterte artikler