Alpha

Av Jostein Wold (2006)

Om kunstverket

Jostein Wolds maleri består av ca. 11 240 hvite linjer, malt for hånd, på blå bunn. Linjene er vertikale, men brutt
opp i fem felt av ulik størrelse. Wold beskriver selv bildet som en meditasjon.
Jostein Wold (født: 1971, Stavanger) er utdannet ved Kunstskolen i Rogaland og er opptatt av og har utdannelse i meditasjon. Dette bruker han i kunsten sin, både som metode og som uttrykk. Teknikken er svært tidkrevende
og fordrer en stor nøyaktighet fra kunstnerens side, for hver strek er malt uten støtte for hånden. Slik kan kunsten hans også ses på som dagboksnotater, hvor Wolds følelsesmodus kommer til uttrykk; Hver skjelving i hånden, hver
følelsesmessige eller sanselige reaksjon, hver oppstemthet, nøling og tvil, hver tretthet eller krampe i muskulaturen vil sette sitt spor på lerretet og resultere i et subtilt kart over kunstnerens liv den perioden maleriet tok form.

Relaterte artikler