Uten tittel

Av Erling Hodne (1974)

Om kunstverket

Motivet til Erling Hodne er sannsyligvis fra Jæren, hvor kunstneren fant mye av sin inspirasjon. Hodne var særlig opptatt av de skiftende lysforholdene i det åpne landskapet. Han anvendte til dels store formater, og fargene ble rikere og mer nyanserte med tiden. Etter hvert gikkhan mer og mer over til fabulerende fargekomposisjoner. Hans landskapsbilder er personlig opplevde, ofte drømt natur. Flere kritikere antyder et slektskap med Hertervig. Hodne var sterkt knyttet til sitt hjemlige miljø, en utpreget hjemstavnsmaler. Den høye himmelen og det vibrerende lyset opptar en stor del av hans Jæren-bilder, hvor drivende skyer i flukt gir det dramatiske innslaget.

Erling Hodne (1919 - 2008) var født i Stavanger og gift med skulptøren Irma Bruun Hodne. Han var elev av Thoralf Gjesdal og Bernhard Hinna, og hadde utdannelse fra Statens Kunstakademi, Oslo under Per Krohg og Aage Storstein. I tillegg hadde han fem års litografisk utdannelse. Hodne debuterte på Vestlandsutstillingen i 1941. I 1972 holdt han sin første store separatutstilling i Stavanger Kunstforening, hvor han viste bilder preget av halvabstrakt naturekspresjonisme. Hodne er representert ved Stavanger Faste Galleri, med maleriet "Sommer ved sjøen" (1966). (Kilde: Hagemann, Sonja: Erling Hodne i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 12. oktober 2021 fra https://nkl.snl.no/Erling_Hodne)

Relaterte artikler