Landskap

Av Frank Wathne (1960)

Om kunstverket

Frank Watnes maleri viser et lite hus bak et stort eiketre. Det er lett og løst malt, med rettlinjet penselføring. Watne arbeidet hele tiden innenfor et naturalistisk grunnsyn, med tydelig inspirasjon fra franske malere som Cézanne. Dette viser seg tydelig både ved valg og motiv og ved de korte, brede penselstrøkene.

Frank Watne (1902 - ) arbeidet i Dreyers litografiske anstalt i Stavanger omkring 1919, samtidig var han elev ved Karl Holters malerskole. Senere studerte han ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, under Emanuel Vigeland. Wathne er kjent fra en rekke separat- og kollektivutstillinger. Han har også utført flere utsmykkingsoppgaver og er innkjøpt i offentlige og private samlinger.

Relaterte artikler