Uten tittel

Av Anita Jakobsen (2001)

Om kunstverket

Anita Jakobsens arbeider beveger seg mellom abstrakt og figurativt, som i dette maleriet av et dyr (hund?) ved en skål. Bildet er delt i rene fargeflater og dyret og skolen er abstraherte og todimensjonale.

Anita Jakobsen (født Lakselv, Porsanger) har mastergrad i Kreative fag og læreprosesser, Kunst og Håndverk fra Høgskolen på Vestlandet. Hun er bosatt i Stavanger og jobber som billedkunstner og universitetslektor i forming ved Universitetet i Stavanger på Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Kunstnerskapet har kulturell arv og tilhørighet i den norske, samiske og kvenske kulturen. Som billedkunstner jobber hun innen ulike retninger og materialer. I maleriet beveger hun seg i landskapet mellom et abstrakt og figurativt billeduttrykk med medier innen akryl og oljemaling på lerret og papir.

Jakobsen har hatt ulike oppdrag og engasjement med kunstnerisk innhold og som billedkunstner, gjennom DKS, Festspill, jazzfestivaler og europeisk kulturhovedstads-prosjekter i Stavanger2008.

Relaterte artikler