Uten tittel

Av Odd Tandberg (1975)

Om kunstverket

Trykket er typisk for Odd Tandberg. Motivet er bygget opp av rene flater i sterke farger, hvor organiske former møter og overlapper geometriske.

Odd Tandberg (1924 - 2017) var en norsk maler, billedhugger og grafiker. Etter et halvt år på Bjarne Engebrets malerskole 1942 ble han elev ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og gikk der til 1945. Siden ble det Statens kunstakademi under Axel Revold og Per Krohg 1945-46. Ett år ved akademiet holdt for unge Tandberg, som opplevde skolens tradisjonelle og nasjonale kunstsyn som foreldet. Sammen med flere av sine medstudenter formulerte han 1947 et protestskriv, som for ettertiden kom til å stå som et modernistisk manifest: "Så sant kunst er liv, individets liv, er det vår oppgave å gjennomleve og tilbakelegge vår egen tid, i pakt med det gryende, det spirende, det som kommer, uten tanke på om det blir godtatt og hva som lønner seg." Tandberg var en av de fremste avantgardister innenfor nonfigurativ kunst i Norge. Fra 1940-årene utviklet han sitt modernistiske formspråk i flere retninger og materialer. Det begynte med lerretsmaleri og grafikk, fortsatte med monumentale utsmykninger i 1950-årene og kulminerte med bl.a. plastskulptur, kinetisk kunst og op art i 1960- og 1970-årene. Tandberg viste sine verk ved en rekke kollektiv- og separatutstillinger og har stått for mange utsmykninger. (Kilde: Lahn-Johannessen, Mai: Odd Tandberg i Norsk biografisk leksikon på snl.no. Hentet 24. november 2021 fra https://nbl.snl.no/Odd_Tandberg)

Relaterte artikler