Uten tittel

Av Knut Wathne

Om kunstverket

Trykkets motiv er en havn med eldre hus på bryggen og bolighus innenfor viken. Ved kai ligger et par små fritidsbåter. Det har ikke vært mulig å finne data på kunstneren.

Relaterte artikler