Fra Gausel

Av Sverre Ivan

Om kunstverket

Maleriet av Sverre Ivan viser en båt i en vik omgitt av rullestein. Bak kan vi skimte et landskap som hever seg mot en fjelltopp i det fjerne.

Sverre Ivan (1925 - 1993, Stavanger) var utdannet ved Stavanger Tegneskole under Gunnar Sæther og Sverre Madsen 1940, Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under Karl Høgberg, Chrix Dahl og Thorbjørn Lie-Jørgensen 1945-46 og Statens Kunstakademi, Oslo under Alexander Schultz 1963-64. Han var også elev av Henry Imsland, Thoralf Gjesdal og Bjarne Hansen 1941-43, og Birger Karlsted i Helsingfors.

Ivan viser i sine tidligste arbeider sterk påvirkning både fra eldre franske kunstnere som Gustave Courbet og impresjonistene, fra Hertervig og Munch og fra samtidens Stavanger-malere som Thoralf Gjesdal og Bjarne Hansen. I en periode etter krigen ble han influert av Karl Høgberg, Chrix Dahl og Thorbjørn Lie-Jørgensen, som alle var hans lærere på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Etter hvert fant I. fram til et personlig uttrykk. Hans arbeider var fortsatt naturalistiske, men med forenklet naivistisk formspråk, inspirert av hjemlig natur. Det korte oppholdet ved Kunstakademiet under professor Alexander Schultz i 1964 satte også spor i I.s kunst og bidrog til fordypelse i formale problemstillinger. I landskapsskildringene legger han vekt på hvordan luft og lys virker inn på fargene. I. maler også bymotiver. Et godt eksempel på dette er den meterlange billedfrise for Midjord bydelshus (1978).

Ivan hadde en rekke separatutstillinger og deltok også i mange kollektivutstillinger. Han er også representert ved flere utsmykninger og i offentlige samlinger. (Kilde: Wathne, Berit: Sverre Ivan i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 24. november 2021 fra https://nkl.snl.no/Sverre_Ivan)

Sverre Ivan

Les mer...

Relaterte artikler