Uten tittel

Av Andreas Bøe

Om kunstverket

Motivet er typisk for Andreas Bøes produksjon på 1980- og 90-tallet, hvor han arbeider i et fritt formspråk med moderate figurative element.

Andreas Bøe (født 22. mars 1916 på Forus nær Stavanger, død 2001) var norsk kunstmaler og billedkunstner. Bøe var elev av Georg Backer Berg 1935-36 og hadde sin kunstneriske utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Per Krohg 1937-38, Statens Kunstakademi, Oslo under Jean Heiberg og Aage Storstein 1945-46. Han hospiterte hos professor Signorini ved Accademia di Belle Arti i Ravenna 1956 flere semestre ved Studieatelieret i Stavanger.

Bøe spilte en vesentlig rolle i oppbygging av kunstmiljøet i Stavanger, både gjennom virksomhet som maler og som innehaver av en rekke verv i Rogaland Kunstnersenter, Stavanger Kunstforening og Rogaland Kunstmuseum. Han har gjennomført en lang rekke utstillinger, vesentlig i Rogaland, men også i Bergen, Oslo og i utlandet.

Motivene i hans tidligste malerier er fra Jæren og er stillferdige beskrivelser av de nære ting. Gjennom sine lærere ble B. kjent med den franske kunst, og han ble sterkt opptatt av det konstruktive og komposisjonelle. Allerede de dekorative utkast han laget i 40-årene røper ambisjoner og anlegg for monumentale oppgaver. Studieoppholdet i Ravenna i 1956 ble et vendepunkt i B.s kunstneriske utvikling. Hans fargeskala ble fra nå av sterkere og formspråket mer presist. Fra midten av 50-årene arbeidet B. med en rekke større romutsmykninger, hovedsakelig i fargesterke stein- og glassmosaikker. Hans arbeider fra denne tiden er i en moderat figurativ stil, ofte med fortellende innhold. Formspråket i maleriene forenkles i takt med det han utfører i de store dekorasjonsoppgavene, som stilte strenge krav til form og komposisjon. Disse større oppgavene tok det meste av kunstnerens tid. Mot slutten av 60-årene og utover i 70-årene viste B. en friere malerisk utfoldelse i staffelimaleriet, vekk fra formstrengheten mot et friere og mer abstrakt formspråk. Hans malerier fra de senere år viser ofte sterkt abstraherte naturinntrykk, der billedflaten er bygd opp av mindre fargeflater som smelter sammen til et større hele. Hans abstrakte malerier røper impulser fra Cobra og Spontanismen, i tillegg til fransk tradisjon, særlig Bazaine. I 1955 fikk kunstneren Stavanger Aftenblads kulturpris, og i 1989 fikk han Stavanger kommunes kulturpris. I 1999 ga kunstneren over femti maleri og om lag tjue grafiske blad til Time kommune. Samlingen omfattet både egne arbeid og verk av andre kunstnere. Andreas Bøe-galleriet er åpent for publikum i Bryne Mølle. (Kilde: Skedsmo, Tone: Andreas Bøe i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 25. november 2021 fra https://nkl.snl.no/Andreas_B%C3%B8e)

Andreas Bøe

Les mer...

Relaterte artikler