Kraft i vekst

Av Ukjent

Om kunstverket

Bildet er abstrakt, med organiske element. Det er hovedsaklig holdt i gult og grønt, og utført med kraftige strøk. Signaturen er vanskelig å lese. Det har dermed ikke vært mulig å finne ut hvem kunstneren er.

Ukjent

Les mer...

Relaterte artikler