Uten tittel

Av Roland Lengauer (1988)

Om kunstverket

Motivet er Salomes dans, beskrevet i Det Gamle Testamentet, Markus 6:17-29 og Matteus 14:3-11. Salome var datter av Herodes Filip og Herodias, som senere giftet seg med Herodes Antipas. Ifølge beretningen betok Salome sin stefar slik med sin dans, at hun skulle få oppfylt et ønske. Moren fikk henne til å be om døperen Johannes' hode på et fat. Hennes navn står ikke i Bibelen, men er kjent fra andre kilder.

Roland Lengauer (1941 - 2006) var en norsk maler og billedhugger. Han er mest kjent for «Korsveien», en skulpturserie som består av 14 ulike verker som til sammen beskriver Kristi lidelseshistorie. Serien vises jevnlig frem i Stavanger domkirke. Lengauer var katolikk. Privat kunne han være en opprører og provokatør, men hans sterke gudstro gjenspeilte seg i kunsten hans. (Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Roland_Lengauer)

Roland Lengauer

Les mer...

Relaterte artikler