Uten tittel

Av Johanne Marie Hansen-Krone (1994)

Om kunstverket

Bildet viser en løst skissert kvinnefigur plassert mellom en hvit og en blå flate. I den blå flaten gjentas siluetten hennes.

Johanne Marie Hansen-Krone (f. 1952) er utdannet ved Kunstskolen i Trondheim og Valands kunsthøyskole i Gøteborg. Arbeidene hennes befinner seg i spenningsfeltet mellom bevisst enkel naivitet og kompleks metafysisk tilstand. Som en rød tråd gjennom hennes billedframstilling er en insisterende opptatthet av mennesket og de ulike kontekstene mennesket befinner seg i. Dette uttrykker hun i en særegen form med referanse til ulike stilarter i kunsthistorien. (Kilde: https://kpa.no/utstillinger/178/info)

Johanne Marie Hansen-Krone

Les mer...

Relaterte artikler