Sommer, Sommer i graset, På stranden

Av Liv A. Johannessen (2009)

Om kunstverket

Triptyket (tredelt bilde) viser barn i ulike aktiviteter; En jente som løper gjennom gresset, to barn som leker sammen og en unggutt på stranden. Titlene er (fra venstre) Sommer, Sommer i graset, På stranden. Hvert bilde måler 120 x 39,5 cm.

Liv A. Johannessen er en selvlært maler som fant sitt kunstneriske uttrykk i en alder av 89 år. Fra 2008 - 2016 hadde hun 12 utstillinger, den siste det året hun fylte 100 år.

Liv A. Johannessen

Les mer...

Relaterte artikler