Konfrontert tid

Av Ukjent (1990)

Om kunstverket

Titlene i Ragnar Olaf Hauges bilder er gjerne talende, men litt svevende, slik at de gir oss en retning av hvordan bildene kan tolkes, men ingen klare svar. De virker ofte som kunstneren bruker sin umiddelbare assosiasjon til å sette tittel på bildet, slik som i "Konfrontert tid".

Ragnar Olaf Hauge (født 1947 i Oslo) signerer ofte arbeidene sine Roh. Hauge er en allsidig kunstner som jobber med uttrykksformer så forskjellige som skulptur, grafikk, maleri, fotografi, video, tegning, keramikk og digitale teknikker. Han har vært aktiv med en rekke utstillinger og prosjekter siden 1980 og har mottatt både Vederlagsfondets stipend, Norske Grafikeres arbeidsstipend, Lier kommunes kulturstipend, m.m. Roh har hatt en rekke separatutstillinger og har laget en hel del utsmykninger på skoler og firmaer, for blant annet A/S Eltek Drammen, Svanghagan ungdomsskole, Telenor, Verdens Gang, Romerikes Blad og Posten Norge. Han er også innkjøpt av både private og offentlige samlinger. (Kilde: https://www.fineart.no/kunstner/roh)

Ukjent

Les mer...

Relaterte artikler