Uten tittel

Av Reidar Berge

Om kunstverket

Maleriet er karakteristisk for Reidar Berge, med sine kraftige, pastose strøk. Motivet er hentet fra fjellet, vi ser trær og en gresslette, med fjell i bakgrunnen. Bildet er ikke datert.

Reidar Berge ble født i Stavanger 11. desember 1922. Han utdannet seg først ved Stavanger Tekniske Skole 1938-41 og Stavanger Tegneskole 1941, og var samtidig elev av maleren Toralf Gjesdal. Mot slutten av 1940-årene var han i flere år elev av billedhoggeren Magnus Vigrestad. Berge studerte også ved Statens kunstakademi under professor Reidar Aulie i årene 1961-64. Kunstneren er kjent for sine mange utsmykninger, mellom annet på Sauda sykehus, i Stavanger Politikammer, Stavanger Aftenblad, Phillips Petroleum Company Norway og Sola Kulturhus. Han viste arbeidene sine på en rekke separat- og kollektivutstillinger, fortrinnsvis i regionen. Kunstneren er representert i et eget museum i Stavanger; Reidar Berge Museet.

Relaterte artikler