Uten tittel

Av Frank Wathne

Om kunstverket

Frank Watnes maleri viser en kvinne og en gutt som sitter på en benk med en eske i fanget. Foran dem går en mann og feier, så støvet fyker. Det er lett og løst malt, med rettlinjet penselføring, i art noveau-stil. Fargebruken er dempet og holdt i brune og grågrønne toner.

Frank Watne (1902 - ) arbeidet i Dreyers litografiske anstalt i Stavanger omkring 1919, samtidig var han elev ved Karl Holters malerskole. Senere studerte han ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, under Emanuel Vigeland. Watne arbeidet hele tiden innenfor et naturalistisk grunnsyn, med tydelig inspirasjon fra franske malere som Cézanne. Dette viser seg tydelig både ved valg og motiv og ved de korte, brede penselstrøkene. Wathne er kjent fra en rekke separat- og kollektivutstillinger. Han har også utført flere utsmykkingsoppgaver og er innkjøpt i offentlige og private samlinger.

Frank Wathne

Les mer...

Relaterte artikler