Chr. Olsen

Av M. Dahle

Om kunstverket

Portrettet er malt av M. Dahle, men ligner noe på portrettmaleren Christian Olsens stil. Det er da også merket med "Copi M. Dahle" og Chr. Olsen. Dette kan enten bety at den avbildede het Chr. Olsen eller at Dahle har malt i kunstneren Chr. Olsens stil. Dette var vanlig praksis tidligere. Maleriet er ikke datert.

Christian Olsen (1813 - 1898) hadde svennebrev som håndverksmaler. Han kom til Norge 1839 og reiste de følgende to år omkring og tegnet portretter i sortkritt. I 1841 slo O. seg ned i Christiania og samme år stiftet han bekjentskap med Henrik Wergeland, som lot seg tegne av O. (1841 og på dødsleiet 1844, begge privat eie) Wergeland omtaler O. i et brev fra 1844 som en i Christiania "alt i flere Aar bosat særdeles talentfuld dansk Portrættegner." Fram til 1854 arbeidet O. vesentlig som tegner. Fra 1854 fikk han en rekke oppdrag på portretter for Eidsvollminne, Eidsvoll-bygningen, av Johan Sebastian Welhaven. Welhaven foretrakk O. fremfor andre samtidige portrettmalere på grunn av hans billige priser og hurtige leveranser. O.s forbilde ser ut til å ha vært den danske portrettmaleren Emil Bærentzen, og i likhet med ham tilstrebet O. en fotografisk likhet med modellen. O. har bl.a. malt Peter Andreas Munch (1854, Frimurerlosjen i Oslo); Jørgen Moe (1850-årene, Kristiansunds domkirke); Wilhelm Boeck (Rikshospitalet, Oslo) og Christen Heiberg (1860, De Heibergske Samlinger, Amble i Sogn). Olsen hadde en rekke utstillinger og illustrasjonsoppdrag. Han hadde også flere offentlige oppdrag. (Kilde: Bjerke, Øivind Storm: Christian Olsen i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 14. desember 2021 fra https://nkl.snl.no/Christian_Olsen)

 • Kunstner:
 • Tittel: Chr. Olsen
 • Kategori: Billedkunst
 • Stil: Figurativ kunst
 • Teknikk: Maleri
 • Beskrivelse teknikk/medie Oljemaleri på lerret
 • Størrelse B: 52cm H: 62cm
 • Sted Stavanger kommune, OK23
 • Plassering Stavanger kommune, OK3, kunstlager i underetasjen
 • Tilgjengelighet
  • Ikke tilgjengelig for allmennheten

M. Dahle

Les mer...

Relaterte artikler