Uten tittel

Av Svein Magnus Håvarstein (1984)

Om kunstverket

I 1984 laget Håvarstein tre litografier i samme format som inngikk i en kunstmappe som ble solgt i 100 eksemplarer til inntekt for Nyreforeningen, Norsk Nyremedisinsk Forening. Denne litografien er en av disse, og Håvarstein trykket disse ved Grafisk verksted i Stavanger.

Svein Magnus Håvarstein (1942-2013) ble født på Rennesøy der han også bosatte seg og arbeidet som billedhogger og grafiker etter fullført utdannelse ved Statens Kunstakademi i Oslo fra 1962 til 1965. Hans interessefelt kretset om nærstudier av natur, dyr og mennesker, dets samspill og innbyrdes avhengighetsforhold. Nasjonalt er han mest kjent som billedhogger gjennom flere offentlige skulpturer rundt om i landet. Håvarstein er representert med både tegninger, grafikk og skulpturer i samlingen til blant andre Stavanger Kunstmuseum og Nasjonalmuseet. Opprinnelig innkjøpt av Rennesøy kommune.

Svein Magnus Håvarstein

Les mer...

Relaterte artikler