Kvil

Av Bjørn Bjerring Hansen (1958)

Om kunstverket

Motiv og maleteknikk er typisk for Bjørn Bjerring Hansens tidlige produksjon. Maleriet viser en bonde som har tatt seg en hvil. Han holder neven godt festet rundt en spade eller hakke og ser etter en kvinne som står med ryggen til. Motivet er malt i løse, raske strøk og fanger øyeblikket fint inn.

Bjørn Bjerring Hansen (1918 - 2007) var hospitant ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo under Per Krohg 1943-45 og ved Statens Kunstakademi i Oslo under Jean Heiberg og Aage Storstein 1945-48. Han gjorde seg først bemerket med romdekorasjoner. Sammen med Kalle Orstad og Harald Stokkeland utførte han rundt 1950 monumentale utsmykningsarbeider på Bakkebø sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede, Egersund og i Studentersamfunnets lokaler, Ås. Det summarisk naturalistiske billedspråk anvendt i disse tidlige arbeidene ble imidlertid snart forlatt til fordel for en mer abstrakt uttrykksform. En rekke bilder fra slutten av 1950-årene viser sterkt stiliserte interiører holdt i mørke, tunge farger. Utover i 1960-tallet videreutviklet H. sitt formspråk i nonfigurativ retning, med stadig større vekt på penselstrøkenes ekspressivitet og fargenes egenart. En dypstemt koloritt har fortsatt å prege hans produksjon, skjønt et visst innslag av sterkere, tildels glødende farger etter hvert har gjort seg gjeldende. Bjerring Hansen mottok Lorch-Schives legat i 1959, Statens kunstnerstipend i 1960 og Statens 3-årige arbeidsstipend i 1966-68. Han hadde en rekke utstillinger og er representert ved flere offentlige samlinger. (Kilde: Sørensen, Bodil: Bjørn Bjerring Hansen i Norsk kunstnerleksikon på snl.no. Hentet 3. januar 2022 fra https://nkl.snl.no/Bj%C3%B8rn_Bjerring_Hansen)

Bjørn Bjerring Hansen

Les mer...

Relaterte artikler