Uten tittel

Av Ukjent

Om kunstverket

Maleriet har ingen synlig signatur eller tittel. Det er heller ikke datert. Motivet er en oljeboringsplattform. Den ligger nær land og har flere mindre fartøy rundt.

Ukjent

Les mer...

Relaterte artikler