Uten tittel

Av Jacob Weidemann (1994)

Om kunstverket

Jacob Weidemann (1923 - 2001) regnes som en av de viktigste kunstnerne innen norsk modernisme på 1950-tallet, og han var en foregangsperson for det abstrakte maleriet i Norge i tiårene etter andre verdenskrig. Weidemanns verk «Storfuglen letter» (1959) er kåret til et av Morgenbladets 12 viktigste kunstverk.

W. var utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, Statens kunstakademi, Statens høgskole for kunsthåndverk og design , Ole B. Eides malerskole og Kungliga Konsthögskolan. Etter en del eksperimentering med forskjellige stilarter på 40 og 50-tallet slo Weidemann endelig rot i noe som kan kalles en ekspressiv, lyrisk-abstrakt kunst med naturen som inspirasjonskilde og utgangspunkt. Flere av hans senere arbeider kalles «Inntrykk fra naturen». Andre kjente titler er «Interiør», «Veien til Jerusalem», «Storfuglen letter», «Tåke i Getsemane» og «Hommage à El Greco». Kunstneren har utført monumentalarbeider i Steinkjer kirke (1965) og i Store Maihaugsal på Lillehammer (1967). (Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Jakob_Weidemann)

Jacob Weidemann

Les mer...

Relaterte artikler