Objekt

Av Arvid Pettersen (1994)

Om kunstverket

Bildet viser en gjenstand som kan minne om en lykt eller en hjelm. Det går ikke fram av tittelen hvilken type gjenstand dette er. Motivet er "innrammet" i et sort felt med et bredere grønngrått felt ytterst, som om det ble sett gjennom et vindu eller var plassert i en nisje.

Arvid Pettersen (f. 1943) debuterte som grafiker på Vestlandsutstillingen og Høstutstillingen i 1967. Pettersen var med på å starte det kunstnerdrevne Galleri 1 i Bergen og hadde sin første separatutstilling der i 1970. I utstillingen dominerte maleriet, selv om han ikke hadde formell maleriutdanning. Han vakte likevel oppmerksomhet med sine fabuleringer omkring teknologiens nye verdensbilde og menneskets kosmiske ekspansjonstrang. Pettersen var lærer ved Vestlandets Kunstakademi 1977-78, amanuensis ved Statens Kunstakademi i Oslo fra 1983-85 og professor fra 1993 - 2003. Fra 1996 - 1999 var han rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo. (Kilde: https://kpa.no/utstillinger/178/info)

Arvid Pettersen

Les mer...

Relaterte artikler