Midtsommernatt

Av Per Kleiva (1994)

Om kunstverket

Det ødelagte gjerdet i "Midtsommarnatt" er et typisk motiv for Per Kleiva. Det kan tolkes rent konkret, eller i overført betydning som et brutt stengsel mellom en tilstand og en annen, en verden og en annen.

Per Kleiva (1933-2017) var en av våre mest markante billedkunstnere. Både hans grafikk, malerier og skulpturer/objekter kunne ha samfunnskritiske budskap, men Kleiva arbeidet også med stiliserte landskap og poetiske motiver der menneskets behov for fellesskap og nærhet stod sentralt. Kleiva begynte sitt arbeid med bilder som reklametegner og dekoratør. Kunstutdannelsen fikk han først utover på 1950-tallet. Den gang arbeidet han med romantiske og nærmest abstrakte motiver i maleri og tresnitt. Som maler slo han igjennom med bilder i store formater, bestående av enkle monokrome flater stilt opp mot hverandre. Møte med popkunsten i 1964 frigjorde Kleiva kunstnerisk. Stilen omfattet bruk av dagliglivets objekter, reklame, tekster og fotografier. Dette ga ham muligheter til å uttrykke sitt samfunnsengasjement gjennom direkte, ironiske og hardtslående virkemidler. (Kilde: https://kpa.no/utstillinger/178/info)

Per Kleiva

Les mer...

Relaterte artikler