17. august 2005

Av Knut Wathne (2005)

Om kunstverket

Oljeboringsplattformen Ocean Traveller og båter ved Strandkaien, Stavanger, er motivet i dette bildet. Uten å åpne rammen er det ikke mulig å se om det er en akvarell eller et opptrykk basert på en akvarell. Kunstneren er Knut Wathne, men det har ikke vært mulig å finne data på ham. På rammen står det: Starten på oljeeventyret i 1965 - boreriggen Ocean Traveller ved Strandkaien foran byggene som senere ble Mobils og Essos kontorer. Det var denne riggen som boret på blokkene i Nordsjøen som var blitt tildelt Esso Exploration Norway Inc. med lisens 001, 17. august 1965.

Knut Wathne

Les mer...

Relaterte artikler