Ukjent tittel

Av Håkon Grønlien (2000)

Om kunstverket

Motivet i Håkon Grønliens bilde er en fjær, sett mot blå bakgrunn. Tryket har tittel, men den er vanskelig å lese. Den kan tolkes som "Betale med fjær I". Tidligere arbeider fra slutten av 1970-tallet hadde en direkte politisk kommentar, mens senere arbeid blandet den politiske kommentaren med mer lyriske trekk og motiver fra naturen og gjennom virkemidler som tekst og fotografi. Grønlien jobbet også med maleri og tegning. Fjær var et av motivene denne kunstneren brukte i flere sammenhenger.

Håkon Grønlien (1952 - 2007) var utdannet ved Brundalen yrkesskole (fotolinjen) 1973-74 og Kunstskolen i Trondheim under Jon Anton Risan og Ove Stokstad 1974-77. Han viste arbeid i mange utstillinger og er representert med en rekke utsmykninger og i offentlige samlinger, blant annet i Nasjonalgalleriet. Grønlien ble ansatt ved Kunstskolen i Rogaland i 1990. I 1998 ble han verksmester ved Grafisk Verksted i Stavanger til han vendte tilbake til Kristiansand i 2003. Her var han verksmester ved Myren Grafikk i 2004 til sin død i 2007.

Håkon Grønlien

Les mer...

Relaterte artikler