Uten tittel

Av Ukjent

Om kunstverket

Dette litografiske trykket er signert, men signaturen er utydelig (se foto). Motivet er stilisert, vi ser noe som kan tolkes som en eng med lav sol over. Rundt hovedmotivet er et tegnet "rutenett".

Ukjent

Les mer...

Relaterte artikler