Historien

Av Håkon Grønlien (1998)

Om kunstverket

Håkon Grønliens bilde er inndelt i to, med et større rektangulært felt øverst og tre mindre rektangulære felt under. Det øverste feltet er nonfigurativt, mens de tre nederste motivene er basert på gamle foto. Det midterste viser en gruppe mennesker, mens de to på sidene viser gamle dører. Trykket er da også titulert "Historien". Håkon Grønlien (1952 - 2007) var utdannet ved Brundalen yrkesskole (fotolinjen) 1973-74 og Kunstskolen i Trondheim under Jon Anton Risan og Ove Stokstad 1974-77. Tidligere arbeider fra slutten av 1970-tallet hadde en direkte politisk kommentar, mens senere arbeid blandet den politiske kommentaren med mer lyriske trekk og motiver fra naturen og gjennom virkemidler som tekst og fotografi. Grønlien jobbet også med maleri og tegning. Han viste arbeid i mange utstillinger og er representert med en rekke utsmykninger og i offentlige samlinger, blant annet i Nasjonalgalleriet. Grønlien ble ansatt ved Kunstskolen i Rogaland i 1990. I 1998 ble han verksmester ved Grafisk Verksted i Stavanger til han vendte tilbake til Kristiansand i 2003. Her var han verksmester ved Myren Grafikk i 2004 til sin død i 2007.

Håkon Grønlien

Les mer...

Relaterte artikler