Avbrudte historier

Av Ukjent

Om kunstverket

Bildet viser en løst skisset figur, sett i profil. Personen ser ut til å ha en transparent hvit kjole på. Motivet er trykket, men det står ikke noe om opplag. Bildet er også signert, men det er ikke mulig å tolke signaturen fullt ut. Det kan stå Lisbeth M. Stønning eller Størning, men det har ikke vært mulig å finne opplysninger på disse navnene (se foto).

Relaterte artikler