Ole Enoch Monsen Wiig

Av Magnus Vigrestad (1949)

Om kunstverket

Ingeniør O.E.M. Wiig var bestyrer ved Stavanger Maskinistskole fra 1902. I 1912 og 1913 ble han også styrer av tekniske aftenskole og den elementære dagskole. Denne posisjonen ga ham stor innflytelse på utformingen av de tekniske og maritime skoleslag, blant annet som formann i maskinistlovkomiteen oppnevnt av departementet.

Inskripsjon O.E.M: Wiig, bestyrer 1902-1928

Bekostet av venner og elever av Maskinistskolen.

  • Kunstner:
  • Tittel: Ole Enoch Monsen Wiig
  • Kategori: Skulptur
  • År 1949
  • Materiale / medie: Bronse Granitt Stein
  • Beskrivelse teknikk/medie Støpt bronsebyste på en sokkel av granittstein
  • Størrelse B: 65cm H: 150cm D: 44cm
  • Sted Stavanger maritime videregående skole
  • Plassering Stavanger maritime videregående skole, Kalhammerveien 54. Stavanger Offshore Tekniske skole. Ved en bygning, fritt fra vegetasjon.
  • Kulturminne Kunst, statuer, monumenter etc.

Magnus Vigrestad

Les mer...

Relaterte artikler