Lagårdstøtten

Av Ukjent (1795)

Om kunstverket

Amtmann Scheel stakk ut den siste strekningen av Jærveien inn til byen. Støtten ble i forrige århundre flyttet fra Lagårdsveien til Holmegenes og senere til Kiellandshagen ved Breiavatnet. Derfra kom den i 1908 til Stavanger Museum som plasserte den i Museumsparken. Museet har i 1950-årene deponert den ved Støttebakken nær dens opprinnelige plass.

Inskripsjon: Lyst at gavne - tilskyndede Kammerjunker og Amtmand Hr. Fridrich Otto Scheel At anlegge denne Vey i Aaret 1789. Derfor opreysedes Ham til Hæder dette Minde af Gabriel Schanche Kielland 1795 Vel begyndt Halv Fuldendt

  • Kunstner:
  • Tittel: Lagårdstøtten
  • Kategori: Skulptur
  • År 1795
  • Materiale / medie: Stein
  • Beskrivelse teknikk/medie Skulptur av marmor fra østlandet
  • Størrelse B: 60cm H: 156cm D: 60cm
  • Sted Lagårdsveien
  • Plassering Lagårdsveien 73. Langs trafikkert vei, på en liten skiferbelagt plass i parkområde med beplantning og trær.
  • Kulturminne Kunst, statuer, monumenter etc.

Ukjent

Les mer...

Relaterte artikler