Johannes Johnsen

Av Ottar Espeland (1976)

Om kunstverket

Johannes Johnsen var utdannet som paraplymaker. Han sluttet seg tidlig til arbeiderbevegelsen, og i mellomkrigstiden var han Arbeiderpartiets fremste kommunalpolitiker. I 1946 ble han ordfører for deretter å overta finansrådmannstillingen etter Bertram C. Middelton. Som formann i lysverksdireksjon og i Lyse Kraftverk arbeidet han i en årrekke for Stavangers og senere Rogaland elektrisitetsforsyning. Som kulturpersonlighet kjempet han utrettelig for å reise et tidsmessig bibliotek, et bygg som først sto ferdig etter hans død.

Inskripsjon: Johannes Johnsen

Bekostet av: Lyse kraftverk og Stavanger kommune

  • Kunstner:
  • Tittel: Johannes Johnsen
  • Kategori: Skulptur
  • År 1976
  • Materiale / medie: Bronse
  • Størrelse B: 45cm H: 82cm
  • Tilgjengelighet
    • Midlertidig plassering / lagret

Ottar Espeland

Les mer...

Relaterte artikler