Eskulap

Av Øyvind Weltzin (1928)

Om kunstverket

Eskulap eller Askleposi er legekunstens gud. Relieffet er plassert over inngangen til den privatklinikk dr. Eyvin Dahl drev i årene 1928-1931. Klinikken ble nedlagt da det ikke var mulig å få offentlig støtte. Eyvin Dahl var fra 1937 til sin død i 1962 stadsfysikus i Stavanger. Politisk tilhørte dr. Dahl arbeiderbevegelsens venstre fløy. Etter krigen sluttet han seg til kommunistpartiet.

Bekostet av: Dr. Eyvin Dahl

  • Kunstner:
  • Tittel: Eskulap
  • Kategori: Skulptur
  • År 1928
  • Materiale / medie: Kobber
  • Beskrivelse teknikk/medie Relieff
  • Størrelse B: 140cm H: 75cm
  • Plassering Bergeland sykehjem, Birkelandsgaten 2

Relaterte artikler